Mã QR có thu thập thông tin và dữ liệu cá nhân không?

Thực chất, QR code không thu thập thông tin cá nhân của người quét chi tiết. Thay vào đó, những dữ liệu mà nó nhận được chủ yếu là: Số lần quét mã, vị trí, thời gian quét, hệ điều hành của thiết bị quét mã. Chỉ trường hợp, người dùng đăng ký tài khoản của một số ứng dụng quét mã, sau khi thực hiện việc quét mã sẽ lưu trữ thông tin của người quét đầy đủ hơn.