QR code có bị ảnh hưởng gì khi thay đổi kích thước không?

Chẳng hề thay đổi gì cả, kích thước mã QR code có là bao nhiêu thì lượng dữ liệu được trữ trong nó vẫn cứ là “vô hạn”. Thay vì bị ảnh hưởng bởi kích thước thì QR code sẽ có chất lượng kém hơn khi độ sắc nét không đạt yêu cầu hoặc vị trí scan mã bị gần/xa quá.